Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
209.3 g oxidu zinečnatého se má zredukovat hořčíkem.Kolik g Mg se spotřebuje?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího octanu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku