Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
210.Kolik gramů kys.octové vznikne,reaguje-li 42 g octanu sodného s H2SO4?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího octanu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku