Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
211.Kolik t Na2CO3 se získalo tepel.rozkladem 840 t NaHCO3 je-li výtěžek 90%? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství Na2CO3, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku