Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
215.Kolik molů CaCl2 vznikne při reakci 5 molů HCl a 4 molů Ca(OH)2?Vyčíslete rovnici,upravte a zjistěte příslušný koeficient