Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
220.Kolik molů PbI2 vznikne při reakci 5 molů KI s nadbytkem Pb(NO3)2?Z rovnice zjistěte látkové množství vznikajícího octanu, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku