Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
221.Tepelným rozkladem KClO3 vzniká KCl a molekulový kyslík.Kolik g KCl vzniklo, jestliže se při reakci uvolnilo 0,03 molu kyslíku?Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství KCl, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku