Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
222.Kolik molů PbCl2 vznikne při reakci 7 molů KCl s nadbytkem Pb(NO3)2?Vyčíslete rovnici,upravte a zjistěte příslušný koeficient