Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
223.Tepelným rozkladem KMnO4 vzniká MnO2,manganan draselný a kyslík.Kolik g MnO2 vzniklo,jestliže se při reakci uvolnilo 0,08 molu kyslíku?Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství MnO2, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku