Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
224.Tavením železné rudy,která obsahovala 50% Fe2O3 s koksem ve vysoké peci se vyrobylo 7 t Fe.Kolik t rudy bylo použito? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství Fe, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku