Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
227.Kolik cm3 roztoku 12% NaClO3 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 2,82 g NaJO3 reakcí s jodem? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství NaClO3, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku