Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
230.Kolik cm3 roztoku 15% H2O2 o hustotě 1 g.cm-3 je třeba na přípravu 36,4 g PbSO4 reakcí s PbS ? Vyčíslete rovnici,zjistěte látkové množství H2O2, vyjádřete v gramech a užijte trojčlenku