Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
599.Mg3(PO4)2Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...