Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
602.chlornan hořečnatý?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla