Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
626.tetrachroman draselný?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla