Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
628.wolframan draselný?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla