Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
633.(NH4)2W2O7Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...