Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
638.MgN2O2Určete ox.čísla, určete název kationtu a aniontu ...