Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
646.xeničelan tetrasodný?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla