Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
650.dikřemičitan diželeznatý?Napište vzorce kationtu, aniontu a užijte křížového pravidla