Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
1.Jaké je látkové množství oxidu uhelnatého ve vzduchu, který obsahuje 4,5.1023 molekul CO?Vyděl počet molekul Avogadrouvou konstantou se získáš látkové množství