Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
7.Určete hmotnost 1 molu plynu, když víte, že jeho hustota je 1,34 g.dm-3.Použij vztahu mezi hmotností , hustotou a objemem.