Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
8.Vzorek hexanu o hmotnosti 21,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 32,6 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.Vypočtěte látkové množství hexanu a užijte trojčlenky