Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
9.Vzorek oktanu o hmotnosti 28,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 40,7 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.Vypočtěte látkové množství oktanu a užijte trojčlenky