Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
10.Vzorek butanolu o hmotnosti 18,5 g zaujímá při teplotě 20o C objem 22,8 cm3. Vypočítejte molární objem hexanu při této teplotě.Vypočtěte látkové množství butanolu a užijte trojčlenky