Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
14.Jakou hmotnost mají 3 moly kyseliny dusičné?Třikrát molární hmotnost...