Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
18.Vypočtěte molární hmotnost kyseliny sírové.Součet at.rel.hmotností...