Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
19.Jaké je látkové množství 1,8.1020 bromidových aniontů?Použij Avogadrovu konstantu a trojčlenku.