Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
20.Jaké je látkové množství 2,38.1024 molekul amoniaku?Použij Avogadrovu konstantu a trojčlenku.