Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
22.Jaká je hmotnost 5,32 molu kyseliny sírové?Vypočti molární hmotnost a použij trojčlenku.