Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
23.Vypočtěte molární hmotnost skalice modré.Součet at.rel.hmotností...