Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
24.Jaká je hmotnost 2,02.10-2 molu dusičnanu stříbrného?Vypočti molární hmotnost a použij trojčlenku.