Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
26.Kolik atomů dusíku obsahuje 115 g molekul oxidu dusičitého?Použij Avogadrovu konstantu a trojčlenku.