Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
29.Kolik atomů síry obsahuje 96,5 g molekul siřičitanových aniontů?Použij Avogadrovu konstantu a trojčlenku.