Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
30.0,75 mol prvku má hmotnost 24 g. O který prvek se jedná?Vypočti molární hmotnost a urči prvek.