Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
32.Jaké je látkové množství 1,716.1024 kationtů Na+?Počet kationtů Na+ vyděl Avogadrovou konstantou a získáš látkové množství