Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
33.Jakému látkovému množství odpovídá 180 g hydroxidu sodného?Vypočti molární hmotnost a užij trojčlenku