Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
34.Jakému látkovému množství odpovídá 75,95 g síranu železnatého?Vypočti molární hmotnost a užij trojčlenku