Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
35.Jakému látkovému množství odpovídá 1,25 kg skalice modré?Vypočti molární hmotnost a užij trojčlenku