Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
37.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v zelené skalici, tj. FeSO4.7H2O.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody ve skalici zelené a užijte trojčlenku.