Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
38.Vypočtěte hmotnostní zlomek sodíku, dusíku a kyslíku v dusičnanu sodném.Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.