Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
41.Vypočtěte hmotnostní zlomek železa v hnědelu, tj. hydroxidu železitém.Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.