Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
44.Jakou část ceny (vyjádřenou v procentech) zaplatíte při koupi sody na praní (Na2CO3.10H2O) za krystalovou vodu?Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.