Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
46.Z železných rud jsou nejznámější krevel (Fe2O3) , magnetovec (Fe3O4) a ocelek (FeCO3). Zjistěte obsah železa v těchto rudách.Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.