Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
48.Vypočtěte,kolik gramů jednotlivých prvků je v 1 g uhličitanu sodného.Vypočtěte hmotnostní zlomky a použijte trojčlenku.