Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
50.Vypočtěte hmotnostní zlomky dusíku v oxidu dusnatém, dusičitém a dusičném.Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.