Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
51.Vypočtěte hmotnostní zlomek oxidu dusičného v dusičnanu vápenatém. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.