Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
54.Vypočtěte hmotnostní zlomek oxidu vápenatého ve vápenci. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.