Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
56.Sloučenina obsahuje 60 % hořčíku a 40 % kyslíku. Určete sumární vzorec sloučeniny.Vypočtěte poměr látkových množství prvků ve sloučenině (podíl hmot.zlomku a molární hmotnosti).