Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
59.Vypočtěte hmotnostní zlomek vody v FeCl3.6H2O. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.