Nápověda k úlohám Chemie krokem ...

Ev.č. Zadání Nápověda
62.Vypočtěte hmotnostní zlomek CaSO4 v CaSO4.2H2O. Vypočtěte molární hmotnosti a vydělte.